Geodetické práce

  • geodetické práce v strojárstve
  • určovanie rovinnosti, kolmosti
  • vytyčovanie a meranie osí mlynov, sušičiek, pecí ...
 

dgss @ dgss.sk