Kontakt na nás

DG SERVIS STUPAVA, s. r. o.

IČO: 341 349 30

DIČ: 2020 35 8384

IČ DPH: SK2020 35 8384

Gaštanová 11, 900 31 Stupava


Ing. Michal Štoffa, konateľ

Viliam Hasoň, diagnostik

Jarmila Salayová, ekonómka


Mobil: 0903 708 628, 0903 571 015


E-mail: dgss @ dgss.sk

E-mail: stoffa @ dgss.sk

stoffa@dgss.sk, dgss@dgss.sk 0903 708 628 (2) 6593 4708, 6025 2210, 6025 2214

dgss @ dgss.sk