Vibračná diagnostika strojov

  • meranie chvenia strojov, posúdenie podľa technických noriem
  • analýza chvenia, zistenie príčin poruchy a návrh na jej odstránenie
  • posúdenie stavu ložísk, plánovanie výmeny ložísk podľa skutočného stavu
  • analýza príčin zlyhania ložísk a dohľad pri montáži a demontáži
  • školenia
  • technická pomoc pri zavádzaní diagnostiky
  • predaj ložísk a prístrojovej techniky CoMo SKF (Microlog, Marlin, PRISM)
 

dgss @ dgss.sk