www.skf.sk
DG SERVIS STUPAVA, s. r. o.

založili v roku 1991 odborníci, ktorí vykonávali vibračnú diagnostiku v rámci cementárenského priemyslu.


Od roku 1996 fungujeme v dnešnej podobe a naša činnosť našla uplatnenie v celom rade slovenských firiem, v ktorých vykonávame pravidelné merania chvenia a stavu ložísk. Zo získaných údajov zákazníkom poskytujeme informácie, ktoré im umožňujú efektívne prevádzkovať strojné zariadenie pri maximálnej spoľahlivosti a minimálnych nákladoch.


Našou snahou je v spolupráci so zákazníkom aplikovať najmodernejšie metódy údržby, ktoré vedú k zabráneniu poškodenia strojov, k pre-dĺženiu ich životnosti a vytvárajú podmienky na dosiahnutie vyššieho zisku.


Od roku 2000 sme autorizovaným distribútorom spoločnosti SKF, popredného svetového výrobcu ložísk. S podporou firmy SKF Vám vieme zabezpečiť špičkové produkty, služby a riešnia, ktoré budú ušité na mieru pre Vaše zariadenie.


dgss @ dgss.sk